Výlet do Säntis

Säntis, Appenzel
17.07.2007

Otec František a naši miništranti sa vybrali na jednodňový výlet do Säntis (Appenzel) a poslali nám niekoľko záberov z obhliadky štíta Säntis, pekné, ďakujeme :-)!