Krížová cesta na Uetliberg

Uetliberg ZH
17.02.2008

Ako aj po iné roky, i v tomto roku sa kanala v pôstnom období Krížová Cesta na Uetliberg. Zúčastnilo sa okolo 40 krajanov, mladších i starších a spoločne si sprítomnili Kristovu cestu na Golgotu.

Za fotografie vďačíme otcovi Františkovi.