Krst Matej Štefánek

Zeneva - misia
03.05.2008

Otec František nám zaslal fotografie z krstu malého Mateja Štefánka z misie v Ženeve.

Autorom fotografií je otec František a Marián Krivda, ďakujeme.