Po stopách svätého Mikuláša z Flueli

Flueli, Ranft
16.11.2008

Ako mnohí viete, svätec Mikuláš z Flueli žil a pôsobil práve vo Švajčiarsku. Jeho životopis je pútavý hneď z viacerých hľadísk, oplatí sa prečítať. Nejedna udalosť z jeho života sa vedecky nepodarila vysvetliť a nejedna udalosť úzko súvisí priamo s históriou Švajčiarska.

Naši krajania zo SKM, na čele s otcom Františkom, sa vybrali po stopách tohoto muža činu v nedeľu poobede. Otec František nám poslal niekoľko záberov a nasledovné riadky:

- - - slovami otca Františka - - -

Dňa 16. novembra 2008 sme sa vybrali na krátky nedeľný (poobedňajší) výlet. Navštívili sme niektoré významné miesta, kde žil švajčiarsky národný svätec: nazývaný aj jednoducho ako Bruder Klaus. Boli sme v mestečku Sachseln, kde sú uchovávané jeho pozostatky (vo farskom kostole). Potom sme prešli do neďalekej osady Flüeli-Ranft, kde je jeho rodný dom, potom dom, kde žil svoj život sedliaka a otca rodiny. Nakoniec sme si prezreli aj jeho pustovňu spojenú s malou kaplnkou. Tu žil veľa rokov ako pustovník.

Bolo nás spolu 20. Výlet sme ukončili sv. Omšou v Peterskapelle – v Luzern. Všetkému dala sladkú bodku návšteva jednej útulnej Lucernskej cukrárne.