Púť do Einsiedeln

Einsiedeln
07.09.2008

Aj tento rok sa konala tradičná púť krajanov do Einsiedeln. Zavítal k nám mons. arcibiskup Ján Sokol a udelil sviatosť birmovania viacerým našim rodákom.

Tento raz fotil a zábery poskytol Libor a otec František, vďaka.