Púť krajanov do Mariastein

Mariastein - Bazilika
18.05.2008

Dnes sa konala každoročná púť našich krajanov do Mariastein. Svätú omšu koncelebrovali otcovia František Polák, Štefan Vagovič a vzácny hosť zo Slovenska, vdp. opát želivského kláštora Premonštrátov BRONISLAV IGNÁC KRAMÁR. Počas svätej omše prijal prvé sväté prijímanie malý Miško.