Slávenie Veľkej noci 2008 na SKM

Zurich - misia
16.03.2008

Posledné dni sa niesli v duchu Zmŕtvychvstalého Krista - v Kvetnú nedeľu ešte znelo Hosana a svätili sa ratolesti, na Zelený Štvrtok Posledná večera, Veľký piatok umučenie - a napokon Biela sobota: slávnostné vzkriesenie.

Veľkonočné obrady v rodnom jazyku nejednému z nás pripomenuli slávenie Veľkej Noci na Slovensku - odhalenie kríža, pašie, svätenie Paškálu, slávnostné Glória, svätenie pokrmov.. A jedna naša krajanka prijala aj prvé sväté prijímanie.

Za dôstojné obrady a obetavú službu nám všetkým, patrí vrúcna vďaka otcovi Františkovi.