Svätý Mikuláš - Slovenský Pavilón

ˇZeneva - Slovenský Pavilón
06.12.2008

Zo Slovenského Pavilónu v ˇZeneve (www.slovaquie.ch) nám zaslali fotografie zo Svätého Mikuláša. Ako píše pán Tibor Strahle, "Mikulášske odpoludnie malo veľký úspech a každý bol spokojný". Takže dodatočne ďakujeme za tieto zábery!