Svätý Mikuláš v Zurichu

Zurich - misia
07.12.2008

Na Slovenskú Katolícku Misiu v Zurichu k nám zavítal svätý Mikuláš a priniesol detičkám balíky s dobrotami. A tak menší i väčší krajania museli Mikulášovi niečo zaspievať alebo zarecitovať, alebo sa aspoň prežehnať, aby si sladký balíček vyslúžili.

Otec František nás upozornil na "nový športový oblek Mikuláša", ktorým dnes Mikuláš naozaj majstrovsky zapôsobil :-).