Vianočná duchovná obnova 2008

Zurich - misia
29.11.2008

Tak ako každý rok, i v roku 2008 sme mali možnosť dôstojne sa pripraviť na slávenie blížiacich sa Vianočných sviatkov, počas tohtoročnej duchovnej obnovy.

Obnovu viedol otec VLADIMÍR FEKETE SDB, exprovinciál a súčasný magister novicov Slovenskej Saleziánskej provincie. Témy obnovy boli: Vydať sa na cestu, Stretnúť sa s Kristom, Žiariť, Bojovať, Slúžiť a obetovať sa.

Otcovi Vladimírovi ďakujeme za hĺbavé slová!