Výročie vysviacky otca Františka

Zurich - SKM
24.02.2008

Na Slovenskej Katolíckej Misii sme oslávili 20-te výročie kňazskej vysviacky nášho otca Františka Poláka. Podávali sa zákusky, chlebíky, vinšovali sme, hrali i spievali.

Otcovi Františkovi ďakujeme za jeho obetavú službu pre nás všetkých a dúfame, že mu Pán dá ešte veľa rokov na našej misii!