Deň Matiek na SKM

Zurich - SKM
17.05.2009

Dňa 17.5.09 organizovala SKM kultúrny program ku Dňu Matiek. Účinkovali naši mladí krajania zo speváckeho zboru SKM a tiež niektorí z našich najmenších.

Fotografie zhotovil a poskytol otec František, ďakujeme!