Jasličková slávnosť

SKM - Zurich
11.01.2009

Dnes sme sa na Slovenskej katolíckej misii rozlúčili s Vianocami Jasličkovou slávnosťou. Deti si pripravili pásmo vianočných básní a kolied a za pekné vystupovanie dostal každý malý darček. Ďakujeme deťom, že sa usilovne pripravovali, hudobníkom, rodičom, otcovi Františkovi a bohuznámej mladej rodine za finančnú podporu.

Fotky spravil, upravil a poslal Slavo, ďakujeme :o)!