Krížová cesta na Uetliberg

Zurich - Uetliberg
29.03.2009

Tak ako každý rok pred Veľkou Nocou, i tento rok si veriaci z SKM pripomenuli ukrižovanie Pána spoločnou krížovou cestou na Uetliberg.

Za preposlané fotografie ďakujeme otcovi Františkovi.