Krst Filipko

Zurich - SKM
15.08.2009

Fotografie zo sviatosti krstu malého krajana Filipa Hiadlovského, nám zaslal otec František - Filipkovi, rodičom a krstným rodičom prajeme hojnosť Božieho požehnania!