Krst malého Tobiasa

Zurich - SKM
22.11.2009

Po nedeľnej svätej omši bol do našej duchovnej rodiny prostredníctvom sviatosti krstu prijatý malý Tobias. Rodičom Lucii a Mirovi srdečne blahoželáme :-)!