Krst malej Dominiky

SKM - Zurich
13.09.2009

Otec František nám zaslal niekoľko záberov z krstu malej Dominiky Fedorkovej, ktorý sa konal 13.9.09 na pôde SKM - ďakujeme!