Púť do Einsiedeln

Bazilika v Einsiedeln
06.09.2009

Každoročná slovenská katolícka púť do Einsiedeln sa konala pravdaže i tento rok. Organizovaná Slovenskou Katolíckou Misiou, slávnostná a hlavne radostná, doprevádzaná optimistickým príhovorom niekoľkých kňazov, oslavou 50-teho výročia kňazskej vysviacky a naším mládežníckým zborom. Za vydarenú akciu patrí vďaka najmä nášmu misionárovi otcovi Františkovi.

..kto nebol, sám si je na vine!