Púť do Mariastein ku Dňu Matiek

Mariastein
10.05.2009

Aj tento rok poriadala SKM púť do Mariastein. Hlavný koncelebrant bol ThDr. Mons. Doc. Bartolomej Urbanec, ďalej koncelebrovali Vdp. Jurčišin, páter Alojz Ondrejka, páter Antonín Špaček, Vdp. Štefan Vagovič a otec František - spolu šesť kňazov. Pri tejto púti si otec Alojz Ondrejka pripomenul aj svoje zlaté (50-ročné) jubileum kňazskej vysviacky. Po svätej omši bolo tradičné pohostenie u reholných sestier - Františkáni.

Fotografie zhotovil krajan Mišo a zaslal otec František, ďakujeme!