Duchovná Obnova k Veľkej Noci

SKM - Zurich
05.03.2010

Na pôdu SKM zavítal kazateľ Vdp. František Kohút, salezián, farár z Popradu – Veľká. Trojdňové duchovné slovo sa nieslo v duchu KRST - otec František Kohút nám pripomenul zmysel sviatosti krstu a jeho dopad na náš život. Po prednáškach vždy nasledovala svätá omša, doprevádzaná našim mládežníckym zborom. Za hodnotnú akciu ďakujeme obom otcom Františkom!