Folklórny súbor Kalvarčan a ľudová hudba Abovčan

SKM - Zurich
09.10.2010

Na našu Slovenskú Katolícku Misiu v Zurichu zavítali mladí Saleziáni - folklórny súbor Kalvarčan so speváckym súborom Abovčan z Košíc. Po spoločnej svätej omši, ktorú hosťujúci muzikanti doprevádzali hudbou i spevom, nám predviedli umelecké vystúpenie, plné tanca, spevu, hudby a hlavne dobrej nálady; niektorí z publika boli dokonca aktívne zapojení do klobúkového tanca, až sa zapotili :-). Predstavenie mladých Saleziánov bolo odmenené dlhým potleskom a gratuláciami. Na záver nám naše manželky a dievčatá naservírovali skvelé pohostenie, ktoré pre nás doma pripravili.

Vďaka všetkým účinkujúcim i aktívne zúčastneným, najmä otcovi Františkovi, ktorý svojou obetavosťou umožňuje takéto akcie realizovať.