Jasličková pobožnosť na SKM

Zurich, SKM
14.12.2010

Aj tento rok pre nás naši najmenší (a aj tí trocha väčší :-) ) pripravili pod vedením Ľubky Batkovej program Jasličkovej pobožnosti. Vypočuli sme si množstvo pekných piesní a vinšovaní, zbor doprevádzal na husliach i Rišo, takže zážitok bol naozaj skvelý :o)!

Organizátorom a zúčastneným spoločne ďakujeme.