Koncert ZUŠ Jozefa Kresánka

Zurich SKM
30.04.2010

Na pôdu našej Katolíckej Misie zavítali mladší i starší umelci zo Slovenska, Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka. Koncert bol skutočne krásnym a hodnotným zážitkom pre tých, ktorí v piatok večer prišli do Zurichu, najprv na svätú omšu a hneď po nej zostali i na koncerte. Môžeme byť naozaj hrdí, že máme i takéto kvality na Slovensku a pevne veríme, že sa podarí ešte niekedy v budúcnosti koncert u nás zopakovať. Vďaka za takto vydarenú akciu patrí najmä mladým umelcom, ich odbornému vedeniu a samozrejme otcovi Františkovi, ktorý umožnil realizáciu.

Prípadní záujemci nájdu kontakty a ďalšie informácie o ZUŠ Jozefa Kresánka na ich web stránke.