Krst Annika

SKM Zurich
11.07.2010

Otec František nám zaslal niekoľko záberov z krstu malej Anniky Künzi, ktorý sa konal 11.7.2010 na pôde SKM v kostole Liebfrauen.