Krst Lea a Tyron

Zurich SKM
04.07.2010

Otec František nám zaslal niekoľko záberov z dvoch krstov, ďakujeme!

-- slovami otca Františka ---

Dňa 04.07.2010 boli na našej Misii dva krsty. Do Cirkvi boli uvedení: Lea Sophie Cicoňová a Tayron Zinga. Obidvom rodinkám blahoželáme.