Krst malého Tobiasa

Zurich SKM
04.04.2010

Dnes na Veľkonočnú nedeľu, prijal sviatosť krstu malý Tobias - gratulujeme :-)!