Púť do Mariastein

Mariastein
09.05.2010

Aj v tomto roku sa naši krajania odobrali na púť do Mariastein - hlavný koncelebrant bol otec biskup Dominik Toth. Pri svätej omši prijala prvé sväté prijímanie Alžbetka Mária Václavková a sviatosť birmovania prijal Matej Kroták.

Za preposlané fotografie ďakujeme otcovi Františkovi Polákovi.