Púť do Mariastein

Reichenau
26.06.2010

Otec František nám zaslal niekoľko fotografií z púte do Mariastein, ďakujeme!

--- slovami otca Františka ---

26. júna sa konala tradičná púť do Reichenau - ku cti našich vierozvestcov - sv. Cyrila a Metoda. Toho roku sa na svätej omši zúčastnilo veľa veriacich, vyše 70 osôb. Niektorí zostali potom aj na malé občerstvenie v blízkej reštaurácii. Z baziliky žiaľ fotografie nemáme.. - ale aspoň niečo z posedenia po bohoslužbe.