Slovenská národná púť – Einsiedeln 2010

Einsiedeln
05.09.2010

Otec František nám zaslal niekoľko záberov z tohtoročnej púti do Einsiedeln, ďakujeme!

--- slovami otca Františka ---

Dňa 5. septembra 2010 sa konala naša tradičná Slovenská národná púť do Einsiedeln. Pontifikálna sv. omša začala o 12.15 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bol otec arcibiskup J.E. Mons. Robert Bezák CssR. Spolu s ním koncelebrovali: otec Jozef Bago (salezián) a otec František Polák (dušpastier Slovákov vo Švajčiarsku). Slovenskí veriaci a ich rodinní príbuzní zaplnili všetky miesta (na sedenie) v tejto obrovskej svätyni. Svojou účasťou nás poctili aj J.Excelencia – pán veľvyslanec Slovenskej republiky (vo Švajčiarsku) Ján Foltýn s manželkou a tiež chargé d'affaires – pán Juraj Solčány. Sv. omšu sprevádzal na organe pán Ing. Dalibor Kalna. Na záver doplnil hru umeleckou vložkou aj pán Prof. MUDr. Jozef Sopko.

Po sv. omši sme sa ešte zišli na obede v reštaurácii St Georg. Aj tu vládlo rodinné a srdečné ovzdušie. To spestril svojím umeleckým prednesom aj pán Roderik Zeig. Zahral pestrú zmes skladieb na fujare – na hudobnom nástroji slovenských horalov. Ďakujem všetkým čo ste sa zúčastnili, modlili a svedčili o našej vernosti k pravej kresťanskej viere a našim slovenským koreňom – k našej Domovine. Ďakujem tiež dobrodincom i spoluorganizátorom – všetkým! Ale menovite vyslovujem vďaku pani Lilke Peschak – Meier a jej manželovi Pierre Meier za ich mimoriadnu veľkodušnosť i solidaritu. Pani Lilka – tu v Einsiedeln – tiež reprezentovala aj Združenie Slovákov vo Švajčiarsku – ako jeho predsedníčka.

Naša Slovenká katolícka Misia patrí medzi tzv. “malé inojazyčné misie”. To mnoštvo Slovákov, ktoré sa tu v cudzine ešte hlási k viere však dokazuje, že sme živé a silné spoločenstvo. Živý základ ešte stále predstavujú mnohí naši veriaci staršej generácie. Nechýba nám však ani obdivuhodné množstvo oduševnených mladých ľudí, mladých rodín. Títo sú nádejou pre budúcnosť našej Misie. Nuž za všetko – ešte raz: – vďaka Pánu Bohu a – vďaka Vašej vernosti.

Váš dušpastier – otec František, salezián.