Stretnutie Slovákov v Lausane

Chata v Lausane
05.06.2010

Fotografie nám zaslal otec František, ďakujeme.

--- slovami otca Františka ---

Aj tu sme sa mali možnosť stretnúť v dobrej atmosfére pri slovenskom guláši. Ako aj po iné roky, nechýbala ani slovenská svätá omša.