Svätý Mikuláš na SKM v Zurichu

SKM - Zurich
05.12.2010

Aj tento rok ku nám na Slovenskú Katolícku Misiu v Zurichu zavítal svätý Mikuláš a priniesol so sebou pre tých najmenších kopu balíčkov. O výbornú náladu sa postarali samotné detičky, ktoré Mikuláša uctili rôznym spôsobom - či už básničkou, hrou na hudobnom nástroji, pokusom o stojku alebo modtlitbičkou. Svätý Mikuláš si pri hre na klávesy dokonca s misionárom spontánne zatancoval :-)!

Za vydarenú akciu patrí vďaka organizátorom, rodičom a ich ratolestiach a samozrejme otcovi Františkovi.