Vianočná duchovná obnova 2010

Zurich, SKM
28.11.2010

Tak ako každý rok, i pred týmito Vianocami sa naši krajania pripravujú na vianočné sviatky duchovnou obnovou, ktorú pred týmto adventom viedol Vdp. Jozef Ižold, SDB. Páter Ižold prezentoval niekoľko skutočne inšpirujúcich myšlienok, ktoré doplnil symbolickou schémou fungovania slobodnej vôle, rozhodovania sa, hriechu, milosti.. Vďaka otcovi Jozefovi za veľmi motivujúce slová a obetavú prípravu, i otcovi Františkovi, ktorý vždy organizačne stojí za týmito akciami.

Je veľmi povzbudzujúce vidieť i v dnešnej konzumnej dobe, že sa dá na sviatky príchodu Krista pripraviť aj oveľa inak, ako len darčekovacím biznisom, plnením si pupkov a tupým snením aspoň raz ročne, pokým nám pri nablbých pesničkách po domoch lozia červení dedovia so zlodejským pytlom na hrbe.