Duchovná obnova - Otec Vojtech Kodet

Ranft - Flüeli
17.04.2011

Tohtoročnú prípravu na Veľkú Noc sme mali skvelú príležitosť duchovne sa obnoviť pod vedením otca Vojtecha Kodeta, ThD., O.Carm, ktorý medzi krajanov Čechov i Slovákov zavítal na pozvanie otca Antonína Špačeka, ČKM, do čarovného prostredia Flueli-Ranft. Duchovná obnova trvala od štvrtka večera do kvetnej nedele obeda. Program bol vskutku duchovne bohatý, od ranných chvál, meditácií, svätú omšu, až po večerné chvály - a v neposlednom rade možnosť súkromného rozhovoru s otcom Vojtechom a otcom Antonínom. Bývali sme v rodinnom penzióne, ktorý slúži práve na takéto podujatia. Zážitok sa dá zhrnúť hádam len takto: Bohu vďaka :-), otcovi Vojtechovi za dobre pripravené slová, otcovi Antonínovi, že to všetko zorganizoval.

Otec Vojtech nám umožnil použiť nahrávky jeho prednášok, takže ich na tomto mieste ponúkam ďalej. Oficiálnu web-stránku pátra Vojtecha nájdete na www.vojtechkodet.cz

Miestom obnovy bolo rodisko a pôsobisko švajčiarskeho svätca Bruder Klaus, ktorého snáď pozná každý veriaci vo Švajčiarsku. Svätec mal naozaj fascinujúci život, kto nečítal jeho životopis, vrele odporúčam.