Duchovná obnova SKM

SKM - Zurich
13.06.2011

Toročná duchovná obnova (pôstna) mala témy prenášiek: Csta učeníka; Hriech; Pokánie. Kazateľom bol salezián – otec Peter Timko. Zvukový záznam (MP3) z prvých dvoch dní si môžte vypočuť v priložených súboroch. (foto a text: otec František)