Krížová cesta na Uetliberg

Uetliberg, Zurich
13.06.2011

Aj toho roku sme konali – ako vždy – krížovú cestu chdníkom na Uetliberg. Bolo na Kvetnú nedeľu (17. apríla 2011). Čas bol krásny, atmsféra medzi nami výborná. nakoniec sa nás s oneskorenými nazberalo 38 účastníkov.

(foto a text: otec František)