Nedeľná sv. omša s pátrom Štefanom Haulíkom

Zurich SKM
11.12.2011

Dnes ku nám do Zurichu na SKM zavítal otec Štefan Haulík odslúžiť pre krajanov svoju novokňazskú svätú omšu v slovenskom jazyku. Po omši sme boli pozvaní na prípitok i nedeľný "gipfel" a strávili sme tak spoločne príjemné dopoludnie v priateľskej atmosfére. Za hodnotný zážitok spoločne ďakujeme!