Oslava 40-teho výročia na SKM

Zurich, SKM
23.01.2011

Otec František nám zaslal niekoľko záberov zo slávnostnej svätej omše a následného pohostenia, z príležitosti osláv 40-teho výročia prvej slovenskej omše na pôde SKM vo Švajčiarsku.