Púť do Mariastein

Mariastein
13.06.2011

Tohoročná Púť do Mariastein sa konala ako vždy na Deň matiek.

Slávosť bola spestrená aj PRVÝM SVÄTÝM PRÍJMANÍM, ktoré prijali: Dominique Michaela Borsik, Sandra Jessica Christen, Sanuel Karško, Jakub Mazáček, Zuzana Remeňová a Raymond Kunštatský. Spolu 6 detí.

Sviatosť BIRMOVANIA prijal náš spolurodák – pán Igor Urban.

(foto: pán Ján Václavek, Martin Smieško, Ľuboš Remeň, text: otec František)