Koniec roka na ČKM

Zurich, ČKM
29.12.2013

Na Českej Katolíckej Misii sme si dnes po omši pripili (a pojedli..) na záver roka 2013. Vďaka patrí najmä našim ženám za výborné zahryznutie :-) - a pravdaže nášmu otcovi Antóniovi, ktorý nás aj týmto rokom naozaj otcovsky duchovne viedol.