Sviatok všetkých svätých

Zábery z Sk i Ch
01.11.2013

V tieto dni si spomíname na našich drahých, ktorí nás predišli do večnosti. Až do ôsmeho novembra môžme pre nich získať plnomocné odpustky, pre úplnosť ich na tomto mieste uvádzam (prebrané z farských oznamov Jablonica).

--- s n i p ---

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým, alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), a modlitba na úmysel sv. otca. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.11. do 8.11.(jedna spoveď stačí na všetky odpustky).

--- s n i p ---