Veľkonočná duchovná obnova SKM

Zurich, SKM
05.03.2013

Tohtoročnú duchovnú obnovu na pôde SKM v Zurichu viedol J.E. Mons. doc. ThDr Jozef Haľko PhD, ktorý je biskupom zodpovedným za Slovenské katolícke misie v zahraničí. Nosnou témou prednášok boli Sixtínske reflexie. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o maľbách v Sixtínskej kaplnke v kontexte stvorenia sveta, zmyslu našej existencie i poslednéhu súdu. Bohu vďaka za hodnotné podnety, možnosť osobných rozhovorov - a najmä, za duchovnú posilu v tomto predveľkonočnom pôstnom období.

Za audio záznamy prednášok (k dispozícii na stiahnutie, viď nižšie) ďakujeme Rišovi!