Familientreff Mazáčkovci

Ranč pri Baseli
01.12.2014

Dnes sme sa po čase zasa zišli v rodinnom kruhu u Hanky a Honzu Mazáčkových - ako vždy, i tento raz sme spoločne slávili svätú omšu s otcom Antonínom. Chvála Bohu skutočne krajanská atmosféra tu stále pretrváva - čítania sme si vypočuli po česky i po slovensky a s Pavlom sme na striedačku hrali slovenské i české piesne. Otec Antonín nám priblížil druhý príchod Ježiša Krista na Zem a pripomenul, že Boží súd je pre skutočne veriaceho kresťana nie pohromou, ale radostnou udalosťou - a že koniec sveta kresťania vždy očakávali a i očakávať majú ako cestu domov a nie hrôzostrašný záver. Kresťan má žiť v radosti a pokoji a nedať sa znepokojovať pseudozbožným kvílením o katastrofách.

Po svätej omši nám decká zahrali bábkové divadlo a potom sme už spoločne zasadli k stolom a hodovali až do večera dobroty, ktoré nám pripravili naše ženy. Kto nebol, môže ako vždy dodatočne už len ľutovať. Vďaka patrí najmä Hanke a Honzovi za ich obetavú prípravu a pohostinnosť, a samozrejme otcovi Antonínovi, že nás vždy takto otcovsky duchovne sprevádza!