Páter Josef Socha na misijnej návšteve

Herz Jesu Kirche, Zurich
12.08.2014

Otec Mons. Mgr. Josef Socha, pápežský prelát, nás navštívil i tento rok na misii a odslúžil nedeľnú svätú omšu. Vyjadril potešenie o aktivite zahraničných krajanov - že sa nás večer v kostole zišlo toľko Čechov i Slovákov, že krajania počas omše spievajú a dokonca nechýbal ani malý miništrantko, lebo "kňaz bez miništranta je ako človek bez ruky" :-). Páter Socha nám v rámci komplikovaných reštitučných pomerov pripomenul, že skutočným aktívom cirkvi je viera a nie materiálne statky.

Z nedeľnej svätej omše sme šli domov povzbudení i potešení, takže otcovi Josefovi spoločne úprimne ďakujeme!