Prednáška: Nútená prostitúcia - Novodobé otroctvo

Basel, okolie
29.04.2014

Dnes sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky na tému "Nútená prostitúcia - Novodobé otroctvo". Prednášať do Švajčiarska zavítala medzi nás sestra Klára Marie Strániková. Prednáška bola vzhľadom na obsah ťaživá, no nemožno sa tváriť, že sa nás to netýka. Každý rok i do Švajčiarska prúdia tisíce mladých ľudí, ktorí tu bez vzdelania, bez peňazí a bez znalosti jazyka "hľadajú šťastie". Ako to žiaľ občas končí, sme zažili v praxi už nejeden raz.

Skúška správnosti, že ide o dačo nekalé: prevádzkujem tento portál pomaly pätnásť rokov a môžem spoľahlivo povedať, že nikdy nikto neponúkol a neponúkne serióznu pomoc pri hľadaní práce formou: "Pomáhame mladým ženám - znalosť jazyka a vzdelanie nie je podmienkou, foto nutné". Ak niekto ponúkne prácu mladej žene, ktorá je tu úplne dezorientovaná, nemá vyššie vzdelanie a neovláda jazyk, tak buď jej chce za veľmi veľa práce veľmi málo zaplatiť, alebo ju chce predať ďalej. Žiaľ dodnes vládne povera "vo Švajčiarsku je super" - najmä krajania z chudobnejších oblastí našej domoviny ťažko chápu, že tu človek síce viac zarobí, ale oveľa viac minie - a že tu nik nečaká na cudzincov s otvorenou náručou. Boj o prežitie "vonku" je neraz dravejší, ako sme boli zvyknutí z domoviny - a ak niekto vycestuje za prácou a nie je na to pripravený, neraz zle skončí.

Sestra Klára nás poučila, že dievčatá majú možnosť obrátiť sa v núdzi na viaceré miesta, ktoré im naozaj POMÔŽU. Mám sľúbené kontakty, ak budú, pridám sem. Zneužívané dievčatá premiestnia na utajené miesto, dajú im najesť, vybavia papiere atď. Žiaľ má mladý podvedený človek neraz pocit hanby a nemá sa na koho obrátiť - a práve to je omyl, je sa kam obrátiť, treba sa brániť a vyhľadať pomoc. Sestra Klára patrí do spoločenstva dobrovoľníkov, ktorí chodia aktívne medzi dievčatá na vykričané miesta, riskujú konfrontáciu, rozprávajú s prostitútkami, nechávajú im malé darčeky a kontakty.. Bohu vďaka za takéto dobré duše v dnešných časoch.

Vďaka patrí samozrejme aj Honzovi a Hanke, ktorí akciu zorganizovali a prichýlili nás na upršané popoludnie ku piecke a buchtám :-).