Púť do Einsiedeln 2014

Einsiedeln
27.05.2014

Tak ako po každý rok, i v roku 2014 sme putovali spoločne do Einsiedeln, kde sme s krajanmi slávili svätú omšu a mali možnosť priateľsky sa stretnúť. Hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Jan Vokál, sídelný biskup z Hradca Králové. Koncelebrovali misionár ČKM otec Antonín Špaček, misionár SKM otec Pavol Nizner, dominikán páter Lukáš a diakon Jozef Bernadič.

Biskup Mons. Vokál nám v kázni pripomenul, že je lepšie kráčať po Kristovej ceste a utŕžiť rany nespravodlivosti, ako iba nečinne prihliadať. Ďalej nám prízvukoval, že ľud Boží nie je ohraničený ani hranicou ani občianstvom - a v tomto duchu sa niesla i celá svätá omša, slúžená na švajčiarskej pôde v českom i slovenskom jazyku, s príhovorom a poďakovaním po nemecky.

Počasie nám prialo, a tak sme sa pred slávnostnou omšou i po nej mohli dosýta pozhovárať a napokon zájsť na spoločný obed.

Osobne ma úprimne potešila účasť niekoľkých mladých rodín, ktoré sa o púti dozvedeli cez náš web :-).

Ďakujeme otcovi Antonínovi, ktorý akciu obetavo pripravil!