Stretnutie v Luzerne

Luzern
29.04.2014

Otec Antonín zavíta medzi krajanov raz mesačne i do Luzernu, kde sa neho už teší niekoľko českých i slovenských rodiniek. Po svätej omši sme sa presunuli na kus reči pri kávičke a gipfle do Bäkerei Hug. Omše bývajú dolu (nápis na dverách: Unterkirche, zíde sa po schodoch buď v kostole smerom k WC, alebo zvonka smerom k rieke, dolu po schodisku) v kostole St. Karl u Karlsbrücke, Spitalstr. 93 Luzern.

Rozpis bohoslužieb a adresy kostolov nájdete vždy v sekcii "Pre veriacich - Bohoslužby".