Veľkonočná Duchovná Obnova

Flueli-Ranft
14.04.2014

Ako každý rok pred Veľkou Nocou, i v roku 2014 sme mali príležitosť duchovne načerpať počas štyroch dní pred Kvetnou nedeľou v malebnom prostredí Flüeli-Ranft, kde žil a pôsobil švajčiarsky svätec Bruder Klaus. Duchovnú obnovu pre českých i slovenských krajanov zorganizoval misionár otec Antonín Špaček, ČKM. Prednášal nám otec Zdeněk Jančařík, vikár českej provincie saleziánov.

Páter Zdeněk ku nám hovoril veľmi úprimne a duchovne zrozumiteľne, prednášky oživoval veselými príbehmi či už z vlastného života alebo anekdotami. Kresťan si môže len priať, aby sa čím viac kňazov mohlo ukázať v takomto svetle vnímavého duchovného otca a nie spomínaného “duchovného autistu”. Záznamy z prednášok sú dostupné nižšie na tejto stránke (kvalita je z technických príčin spočiatku nižšia, potom sa to vylepší trocha :-).. ).

Oznam, program a pozvánka na Duchovnú obnovu v Ranfte sa každý rok ponúka našim veriacim emailom, na webe i v tlačovinách. Otec Antonín vie už rok vopred, kedy a kto bude obnovu viesť (v roku 2015 k nám zavíta opäť otec Vojtěch Kodet, od štvrtka až do Kvetnej nedele) - a i tak sa každý rok nezúčastní nejeden veriaci krajan s vysvetlením, že práve pracuje, alebo že sa zmenili priority. Naozaj veľká škoda.. Obohatením sú jednak samotné prednášky, jednak možnosť rozhovoru s kňazmi, pravidelné sväté omše, spoločné modlitby.. - a v neposlednom rade nejeden nový zaujímavý kontakt medzi krajanmi - tento rok nás navštívili traja mladí kňazi, z toho dvaja dominikáni, študujúci vo Fribourgu.

Na potulkách okolím sme sa v Bistro da Franco spoznali s Luciou, ktorú touto formou pozdravujeme :-)!