Veľkopiatkové obrady

19.04.2014

Dnes sme si na misii sprítomnili Umučenie Krista. Počúvali sme Pašie, organ v tento deň mlčal a i fotky sú ladené v duchu tejto atmosféry. Cestou domov smútilo ešte i počasie a nás vyššie bývajúcich čakal doma sneh..