Návšteva otca biskupa Václava Malého

ČKM Winterthur
31.03.2017

Na pôdu katolíckej misie ku nám zavítal otec biskup Václav Malý. Slávili sme spoločnú svätú omšu, Česi, Slováci i Švajčiari. Po omši sme ešte posedeli pri spoločnom občerstvení, ktoré pre nás pripravili naše lepšie polovičky. Fotili sme viacerí, i keď len na mobily, ale aspoň dačo ;-). Ďakujeme otcovi Antonínovi i pánu biskupovi za obetavú službu krajanom.