Veľkonočná duchovná obnova

Flueli - Ranft
26.03.2018

Tohtoročnú duchovnú obnovu viedol otec Antonín Pražan, SDB. Ako každý rok, stretli sme sa vo štvrtok večer v krásnom prostredí Flueli-Ranft, rodisku Bruder Klausa. Prišlo viacero českých i slovenských rodín, od najmladšej Lucky, až po skôr narodených krajanov. Prednášky sa niesli v duchu vnútorného obrátenia, na ktoré by sa mal zamerať dospelý kresťan. Myšlienky veľmi aktuálne, keď sa kopia "papieroví" kresťania, ktorí okrem kostolového hobby na nedeľu dokážu zneužiť Bibliu ako útočnú zbraň.

Vďaka otcovi Antonínovi Pražanovi a samozrejme i nášmu misionárovi otcovi Antonínovi Špačekovi, ČKM za obetavú službu krajanom!

Audio prednášky si môžete stiahnuť ako MP3, viď nižšie.